ТАРИМАЛ УРГАМЛЫН ҮР, ХОРИО ЦЭЭРИЙН ЛАБОРАТОРИД ХИЙХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНД ХҮЛЭЭН АВАХ ДЭЭЖИЙН ХЭМЖЭЭ, ТӨЛБӨР, ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ