ОРОН СУУЦАНД БАЙРЛАДАГ ХООЛНЫ ГАЗРУУДЫН ГАЗЫН ХЭРЭГЛЭЭ ДЭЛБЭРЭЛТ ҮҮСГЭХ ЭРСДЭЛТЭЙ ТҮВШИНД БАЙНА

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ