Аюултай хог хаягдлын тухай ойлголт хангалтгүй байна

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ