Ажилтнуудын нэрс

Овог нэр  Албан тушаал
Захиргаа удирдлагын хэлтэс 
1 Б.Түмэнбаатар Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга
2 Б.Дэмбэрэлсамбуу Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга
3 Н.Саранцэцэг Нягтлан бодогч
4 Д.Бүрэнтогтох Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
5 Ц.Түмэнжаргал Бичиг хэрэг, архивын ажилтан
6 Б.Даваасүрэн Жижүүр
7 А.Батбаатар Жижүүр
8 М. Ган- Эрдэнэ Жижүүр 
9 Ц.Баттөмөр Жолооч
10 С.Энхнасан Үйлчлэгч
11 Б.Нямсүрэн Үйлчлэгч, жижүүр  
Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс 
12 Д.Эрхэмбаяр  Геологи уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч
13 Д.Даваасамбуу Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч
14 Б.Сэргэлэн Авто тээвэр, өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч
15 Г.Мөнхөө Авто замын хяналтын улсын байцаагч
16 Г.Билэгсайхан Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч
17 Б.Мөнхдэмбэрэл  Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч
18 Ш.Мөнхцэцэг Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч
19 Х.Мягмарсүрэн Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч
20 Ж.Цэрэнханд Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
21 Д.Баасанжаргал Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч
22 Д.Отгонжаргал Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
23 А.Оюун-Эрдэнэ  Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч 
Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс
24 О.Мөнхбаатар Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч
25 Ц. Зоригт Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
26 Г.Төгсбилэг Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч
27 Б.Цэвэгсүрэн Эм, био бэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч
28 Г.Золзаяа Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
29 Т.Дэлгэрцэцэг Боловсрол, соёл, урлагийн хяналтын улсын байцаагч
30 Л.Сувд-Эрдэнэ Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч
31 А.Сувданчимэг Мал үржлийн хяналтын улсын байцаагч
32 Б.Сумъяа-Ичинхорлоо Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
33 Ц.Алтантуяа Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч
34 Э.Танхилмаа Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч
Экспорт, импорт, хил хорио цээрийн хяналтын хэлтэс
35 Г.Гантулга Хил хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн дарга
36 Д. Даашинхүү Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
37 Б. Сарангэрэл Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч
38 Г.Бадамсэрээжид Ургамал, хорио цээр, чанарын хяналтын улсын байцаагч
39 Ж. Энхтуяа Стандарт чанарын хяналтын улсын байцаагч
40 Н.Даржаабуу Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
41 Н.Гэрэлтуяа Стандарт чанарын хяналтын улсын байцаагч
42 С.Доржбал Ариутгагч, жолооч
Нэгдсэн лаборатори
43 Б.Манлай Лабораторийн эрхлэгч, Шинжээч- Химич
44 Б.Өрнөхбаяр Шинжээч- Нян судлагч
45 Ч.Буянжаргал Химич
46 Ж.Дэлгэрцэцэг Химич
47 Н.Соёл- Эрдэнэ Лаборант
48 М.Төгсбилэг Лаборант

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ