МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2016 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ОЛОН НИЙТЭД ЗАРЛАЖ БАЙНА.

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2016 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ОЛОН НИЙТЭД ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасны дагуу Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2016 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн боловсруулж олон нийтэд зарлаж байна. Хяналт шалгалтын обьектын 2015 оны эрсдэлийн үнэлгээ болон шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ, тандалт судалгаа, хяналт шинжилгээ, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг Шадар сайдын 2015 оны 133 дугаар тушаал, аж ахуйн нэгж байгууллагад хийх салбарын сургалтын төлөвлөгөө болон баталгаажуулалт хийх үйл ажиллагааны жагсаалтыг МХЕГ-ын даргын 2015 оны  533 дугаар тушаалаас татан авч танилцана уу.  Цааш унших....

 

ШАДАР САЙДЫН 2015 ОНЫ 133 ДУГААР ТУШААЛ  татаж авна уу...

МХЕГ-ЫН ДАРГЫН 2015 ОНЫ  533 ДУГААР ТУШААЛ  татаж авна уу...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ