МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2019 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/175 дугаар тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2019 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.

 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 2019 онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах эсэхээ ЭНДЭЭС үзнэ үү. 

 

Хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалт баталсан Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 116 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

 

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө баталсан МХЕГ-ын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн A/ 175 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

2019 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хяналтын байгууллага

Шалгалтын объектын тоо /давхардалгүй/

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх объектын тоо /давхардалгүй/

МХЕГ

351

56

1

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

351

56

Нийслэлийн дүн

3,513

2,299

1

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар

1,607

1,076

2

Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

129

59

3

Багахангай дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын тасаг

4

5

4

Баянгол дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

261

161

5

Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

353

226

6

Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

79

67

7

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

277

189

8

Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

258

166

9

Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

289

180

10

Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

256

170

Аймгийн дүн

6,236

3,251

1

Архангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

298

167

2

Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

315

214

3

Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

211

102

4

Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

209

129

5

Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

329

137

6

Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

265

101

7

Говь-Сүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

163

49

8

Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

431

230

9

Дорноговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

301

128

10

Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

337

200

11

Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

191

106

12

Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

323

202

13

Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

273

199

14

Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

347

128

15

Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

297

126

16

Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

482

211

17

Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

341

170

18

Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

293

124

19

Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

292

179

20

Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

256

173

21

Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

279

176

22

Буянт-Ухаа боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба

3

0

 

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ