Ажилчдын амь нас эрүүл мэндийг хамгаалж ажиллах зөвлөмж

2020 оны 3 сарын 3 147

Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад Ажилчдын амь нас эрүүл мэндийг хамгаалж ажиллах талаар дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.  

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ