Барилга, уул уурхайн эрсдэл бүхий аж ахуйн нэгжүүдэд зөвлөмж

2020 оны 3 сарын 3 156

Улсын хэмжээнд онцгой байдал зарлаж, өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаатай холбогдуулан барилга, уул уурхайн эрсдэл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага бүр нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан, аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг үе шаттай авах, гарч болзошгүй эрсдэлийг үнэлэх, бууруулах арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллахыг зөвлөж байна.  

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ