Аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/102 дугаар захирамж

2020 оны 2 сарын 26 326

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/102 дугаар захирамжаар 6 нэрийн хүнс, өргөн хэрэглээний барааны дэлгүүрийг 10:00-18:00 цаг хүртэл ажиллууллах шийдвэр гаргалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ