Олон нийтийн сүлжээнд байршуулсан хувь хүний зараас хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авалт хийхдээ анхаарна уу

2019 оны 12 сарын 30 324

Олон нийтийн сүлжээнд байршуулсан хувь хүний зараас хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авалт хийхдээ анхаарна уу. Хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан борлуулж байгаа хүн нь Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан хүнсний бүтээгдэхүүний хууль эрх зүйн талаар болон хадгалалт хамгаалалтын талаар мэдлэгтэй мэргэжлийн хүн худалдаа үйлчилгээ явуулдаг. Хүнсний бүтээгдэхүүн бүр стандартын шаардлага хангасан шинжилгээний бичигтэй байх бөгөөд худалдан авалт хийхдээ анхаарна уу.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ