ТАРИМАЛ УРГАМЛЫН ҮР, ХОРИО ЦЭЭРИЙН ЛАБОРАТОРИД ХИЙХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНД ХҮЛЭЭН АВАХ ДЭЭЖИЙН ХЭМЖЭЭ, ТӨЛБӨР, ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА

2019 оны 11 сарын 6 12

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ