Сургалтын багийн нээлт

2020 оны 1 сарын 30 128

Мэргэжлийн Хяналтын Газрын сургалтын багаас 2020 онд зохион явуулах сургалт сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх, мэдээ мэдээллийг түгээн дэлгэрүүлэх ажлын хүрээнд  "Хандлагаа өөрчилье – Өөрчлөлтийг өөрөөсөө"  зорилтыг дэвшүүлэн байгууллагын албан хаагчдыг хамруулан нээлтийн ажлыг зохион байгуулав. Нээлтийн үеэр мэдээ , мэдээллийг бусдад түгээн дэлгэрүүлэхэд анхаарах асуудал, Сэтгэл гарга – Бусдад урам өг, Эрүүл бай – Хөдөлгөөн хий ажлуудын хүрээнд албан хаагчидад сургалт зохион явуулав.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ