Ургамал, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний хадгалалтын талаар сургалт

2019 оны 10 сарын 23 61

Шинэ-Алтай худалдааны төвийн гурил зардаг 23 иргэнд ургамал, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний хадгалалтын талаар сургалт зохион байгуулж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ