"Ашигт малтмалын тухай", "Газрын хэвлийн тухай", Байгаль орчны багц хуулиудын талаар сургалт сурталчилгаа хийсэн тухай

2019 оны 4 сарын 22 524

Тонхил сумын Бүс-Уул багийн Иргэдийн нийтийн хуралд оролцож, "Ашигт малтмалын тухай", "Газрын хэвлийн тухай", Байгаль орчны багц хуулиудын талаар сургалт сурталчилгаа хийж, иргэдийн тавьсан асуултад хариулж, мэдээлэл өгч ажиллав.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ