"Иргэдийн оролцоотой –Байгаль орчны хяналт" сарын аяны хүрээнд

2019 оны 4 сарын 18 409

“Иргэдийн оролцоотой –Байгаль орчны хяналт” сарын аяны хүрээнд Чандмань, Эрдэнэ сумуудын иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад байгаль орчны багц хуулийг сурталчлах мөн “Оюун ухаанаараа уралдъя” сэдэвт АХА тэмцээнийг 60 гаруй иргэдийг оролцуулан зохион явуулж, тэмцээний үеэр байгаль орчин, газар, геодези зураг зүйн хяналтын чиглэлээр зөвлөмж, гарын авлага  тараан өгч ажиллалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ