Боловсролын байгууллагын үйлчилгээ сургалтын орчинг үнэлэх арга зүйн сургалт

2019 оны 4 сарын 8 332

“Боловсролын байгууллагын үйлчилгээ сургалтын орчинг үнэлэх арга зүй” сэдвээр 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр 18 сумын сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын эрхлэгч, арга зүйч, багш нарт сургалт зохион байгуулав. Нийт 50 эрхлэгч, арга зүйч, багш оролцлоо.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ