Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.03.15

2020 оны 3 сарын 16 252

2019.12.31-2020.03.15 Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.03.15

Эх сурвалж: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ