Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.03.14

2020 оны 3 сарын 15 4

2019.12.31-2020.03.14 Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.03.14

Эх сурвалж: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ

 

 
 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ