Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.03.13

2020 оны 3 сарын 14 93

2019.12.31-2020.03.13 Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.03.13

Эх сурвалж: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ