Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.03.12

2020 оны 3 сарын 13 112

2019.12.31-2020.03.12 Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.03.12

Эх сурвалж: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ