Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.03.11

2020 оны 3 сарын 12 148

2019.12.31-2020.03.11 Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.03.11

Эх сурвалж: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ