Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.03.09

2020 оны 3 сарын 10 96

2019.12.31-2020.03.09 Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.03.09

Эх сурвалж: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ