Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.03.07

2020 оны 3 сарын 8 147

2019.12.31-2020.03.07 Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.03.07

Эх сурвалж: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ