Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.02.13

2020 оны 2 сарын 14 217

2019.12.31-2020.02.13 Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.02.13

Эх сурвалж: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ