Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.02.11

2020 оны 2 сарын 12 200

2019.12.31-2020.02.11 Корона вирусийн халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл 2019.12.31-2020.02.11

Эх сурвалж: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ