Тэнэмэл нохой устгасан тухай

2020 оны 2 сарын 10 175

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 02 дугаар Цахим хурлаас Улсын eрөнхий байцаагчийн өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу аймгийн хэмжээнд Алтай хотод тэнэмэл нохой устгах үйл явц 2020.02.10 байдлаар 136 нохой устгасан мэдээтэй байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ