Коронавирусын халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг ханган ажиллах тухай

2020 оны 1 сарын 30 689

Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Байцаагчийн 01/01 албан даалгаврын дагуу шинэ коронавирусын халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг ханган ажиллах төлөвлөгөөний дагуу Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран нэгдсэн эмнэлгийн тасаг нэгжүүдэд дэмжлэгт хяналт хийж нэг удаагийн хамгаалах хэрэгсэл, эм тариа, хүний  нөөцийн судалгаа гарган, заавар  өгч,гражийн инженер-техникийн ажилтан, жолооч нарт цаг агаарын хүндэрсэн нөхцөл болон болзошгүй нөхцөл байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлж  тээврийн хэрэгслийн техникийн бэлэн байдлыг  байнга хангаж ажиллахыг  зөвлөв.

Цаашид өрхийн эмнэлэг, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагад хяналт хийхээр төлөвлөв.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ