Шинэ-Алтай ХХК-ын худалдаа үйлчилгээний төвд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийсэн тухай

2019 оны 12 сарын 30 59

Говь-Алтай аймгийн Шинэ-Алтай ХХК-ын худалдаа үйлчилгээний төвд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийхэд хэзээ үйлдвэрлэсэн нь тодорхойгүй Тэнгэрийн хишиг ХХК, Хатан зүйл, Мөнх ундармал, Жүр үрийн бялуунууд худалдаалагдаж байгаа зөрчил илэрсэн. Хэзээ үйлдвэрлэсэн нь тодорхойгүй хадгалалтын горим зөрчсөн бялуу худалдан авахгүй байхыг анхааруулж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ