Хугацаа дууссан цай, зөвшөөрөлгүй биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн худалдаалж байсан зөрчилд хяналт шалгалт хийв

2019 оны 11 сарын 14 523

“Шинэ-Алтай” ХХК-ын худалдаа үйлчилгээний төвд Улаанбаатар хотоос ирсэн иргэн Ц-ийн Тайвань улсын цай, бусад бүтээгдэхүүний худалдаанд холбогдох улсын байцаагчид хамтарсан хяналт шалгалт хийхэд хэрэглээний баталгаат хугацаа дууссан цай, монгол улсад худалдаалах зөвшөөрөлгүй кальци, үе мөчний тос худалдан борлуулж байсныг хураан авч устгуулан, илэрсэн зөрчилд Зөрчлийн тухай хуулиар мөнгөн торгуулийн арга хэмжээ авч ажиллав.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ