Хоолны технологийн карт, зөв зохистой хооллолт, хоолны илчлэг тодорхойлох арга, цэцэрлэг, сургуулийн хоолны илчлэг шинжилгээгээр хэрхэн гарч байгаа талаар сургалт

2019 оны 10 сарын 30 377

Аймаг сумын сургууль, цэцэрлэгийн 50 тогооч нарыг хамруулан хоолны технологийн карт, зөв зохистой хооллолт, хоолны илчлэг тодорхойлох арга, цэцэрлэг, сургуулийн хоолны илчлэг шинжилгээгээр хэрхэн гарч байгаа талаар сургалт мэдээлэл хийж ажиллав.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ