Автотээврийн сургалт

2019 оны 10 сарын 23 215

Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын Газар, Авто тээврийн Үндэсний төв, Төрийн өмчит үйлчилгээний газар, Аймгийн Авто тээврийн төв хамтран Алтай хотод авто үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэдэд Автотээврийн тухай хуулийн холбогдох заалтууд, авто үйлчилгээ, ангилал, ерөнхий шаардлага MNS5025-2010 стандарт, тохирлын гэрчилгээ олгох журам, авто үйлчилгээний ангилал тогтоох журмаас мэдээлэл хийн ярилцлага зохион байгуулж, гарын авлага материалаар хангаж ажиллав. Нийт 26 хүн оролцов.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ