Хязгаарлагдмал орчинд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах тухай сургалт

2019 оны 8 сарын 29 801

Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ эрхэлдэг 11 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 30 гаруй хөдөлмөр аюулгүй байдлын ажилтнуудад  "хязгаарлагдмал орчинд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах тухай" сургалтыг зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.
 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ