“Байгууллагын дотоод хяналт” сэдэвт сургалт

2019 оны 5 сарын 2 574

Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр Уламжлалт анагаах ухааны төв, Есөнбулаг сумын “Энх-Алтай”, “Жаргалан-Алтай”, “Марал-Алтай” өрхийн эмнэлгүүд, “Эрүүл-Ирээдүй” эмнэлэг, “Машид-Эрдэнэ” оношилгоо, эмчилгээний цогц төвийн дотоод хяналт хариуцсан ажилтнуудыг хамруулан “Байгууллагын дотоод хяналт” сэдэвт сургалт, туршлага солилцох ярилцлагыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулав.

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ