"Байгалиа хамгаалъя" сарын аян

2019 оны 4 сарын 26 599

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг Зохицуулах Зөвлөлийн ажлын албанаас улсын хэмжээнд "Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн Байгалиа хамгаалъя" нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Цагдаагийн газар, Прокурорын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Мэргэжлийн хяналтын газрууд хамтран аймгийн ИТХ-ын дарга бөгөөд ГХУСАЗЗ-даргаар байгуулсан 16 заалттай төлөвлөгөө гарган аймгийн хэмжээнд "Байгалиа хамгаалъя" сарын аяныг зохион байгуулж байна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ