Говь-Алтай аймгийн Прокурорын газрын сургалт

2019 оны 4 сарын 23 1012

Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор Х.Гүнжидмаа  2018, 2019 оны эхний 4 сард хялбаршуулсан журмаар  шалган шийдвэрлэсэн зөрчлийн материалын хууль зүйн үндэслэлийг шалгасан дүнг танилцуулж, илэрсэн зөрчил, цаашид авах арга хэмжээний талаар улсын байцаагчдад сургалт зохион байгуулж, байцаагчдын тавьсан асуултад хариулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ