Засаг даргын тамгын газрын сургалт

2019 оны 4 сарын 5 564

Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-ын Хяналтын шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн мэргэжилтнүүдийг урьж төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналтын талаар сургалт, ярилцлага зохион байгууллаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ